İrtibat Telefon

+90 216 387 15 75

E-posta Adresimiz

info@kartalcemevi.org.tr

 Kuruluş Tarihçesi

Kartal Cemevi Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Kartal Cemevi

Kartal Cemevi Vakfı 1993 yılında ilk önce Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ismiyle dernek olarak kuruldu. O dönemde Kartal’da Belediye Başkanlığı yapan ve bugün rahmetle andığımız Sayın Mehmet Ali Büklü ’den şu anda cemevinin üzerinde bulunduğu arsanın tahsisi istendi. Sayın Büklü her ne kadar bu arsayı resmi olarak tahsis edemediyse de buraya bir cemevi’nin kurulmasına da gayri resmi olarak “evet” dedi. Çünkü Kartal’da yoğun bir şekilde yaşayan Alevi toplumunun böylesi bir inanç mekânına da ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Gerek Kartal’da yaşayan Aleviler olsun, gerek bu bölgeyle irtibatlı yurt dışında yaşayan canlarımız olsun, insanlar yüreklerini ortaya koyarak bu cemevinin yapılmasına katkı sundular.

Kartal’a yakışır bir cemevinin yapılması için proje yarışması düzenlendi. Mimar Gökte Gencay’ın çizmiş olduğu bu proje birincilik ödülü aldı ve yönetim kurulu tarafından uygulanmaya konuldu. Bu projenin özeliği Alevi İnanç ve kültürüne uygun, Anadolu Selçuklu mimarisinden ve Anadolu’daki tekke ve dergahlar yapılanmasına esinlenilerek çizilmiş olmasıdır. Bu güne kadar yapılan cemevleri içinde tek dergâh tipi cemevi Kartal Cemevi Vakfı binasıdır diyebiliriz. 1996 Yılında Cemevi Derneğimiz Kartal Cemevi Vakfı ismiyle vakfa dönüştürüldü. Kartal 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/150 esas, 1996/162 karar sayılı 15.03.1996 tarihli mahkeme kararıyla Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı ismiyle dernek 62 kişilik kurucu üyenin imzasıyla vakıflaştı. Daha sonra vakfa 88 kişi üye oldu. 05.04.006 tarihinde değişen Avrupa Uyum yasaları doğrultusunda vakıf senedi yeniden düzenlenerek bu son şeklini almıştır. Halen bu şekilde vakıf varlığına devam etmektedir. Vakfın taban inşaat alanı 2000 metrekare, toplam bina kullanım alanı ise 6850 metrekaredir.

 Kartal Cemevi Vakfının kuruluşuna neden olan; Alevi Toplumunun kendi inanç ve ibadetini özgürce, rahat bir ortamda yaşamasını sağlamak ve köylerden kentlere göç eden Alevilerin sahip oldukları, evrensel değerler taşıyan inanç ve kültürlerinin yozlaşmasını önlemek ve yaşamasını sağlamaktır. Bunun için her Perşembe akşamı Cem İbadeti yapılmaktadır. İkrar ve ibadetler yapılıp, yeni dostluklar kurulmakta, insanların bilemedikleri konularda bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Kartal Cemevi Vakfında insanlara şehir içi, şehirlerarası, cenaze hizmetleri, aş hizmetleri, her dalda eğitici kurslar, paneller, konferanslar gibi hizmetler verilmektedir. Bununla birlikte Ankara’da kurulan Alevi Bektaşi Kuruluşlar Birliği Federasyonu ve Merkezi İstanbul’da bulunan Alevi Vakıflar Federasyonu gibi kuruluşların kurulmasına da imza koyarak Alevi toplumunun örgütlenmesine de ciddi katkılar sunmuştur. Kartal Cemevi Vakfı kadın ve gençlik örgütlenmesine önem vermekle birlikte bir çok fakire olanakları ölçüsünde çeşitli yardımlar yapan,  Üniversiteli öğrencilere burs veren, dershanelerde öğrencilere kontenjandan okuma olanağı sağlayan bir toplumsal diyalog aracıdır. Bizler toplum olarak bir kurumun oluşmasına neden olan, maddi ve manevi destek sağlayan ve hizmet veren bütün canlarımıza, başkan ve yöneticilerimize, çalışan görevlilerimize, buraya gönüllü hizmet ve mesaisini veren dostlarımıza canı gönülden mihnet duyguları ile teşekkür ediyoruz.

KARTAL CEMEVİ VAKFI

                                                                                                            TÜZÜK KOMİSYONU